Hulpaanbod

De meeste mensen hebben wel eens een periode dat het minder goed gaat. Ze hebben het moeilijk met zichzelf, of in de omgang met anderen. Soms lukt het niet om er op eigen kracht uit te komen. Dan kan het nuttig zijn hulp in te roepen om samen te onderzoeken wat er aan de hand is en te kijken wat er nodig en mogelijk is.

Vijf tot twaalf gesprekken zijn vaak voldoende om zelf weer verder te kunnen. Kenmerkend voor mijn werkwijze is een in principe kortdurende behandeling.

Soms zal het gaan om het leren verdragen van ongemak of omstandigheden die onveranderbaar zijn.

 

Soorten hulpvragen

U kunt met allerlei hulpvragen bij mij terecht. Bijvoorbeeld bij:

  • angst, schuldgevoel, somberheid, depressie;
  • psychische problemen met werk of studie, waaronder overspannenheid/burnout;
  • aanhoudende lichamelijke klachten waar geen duidelijke medische verklaring voor is;
  • parentificatie: de situatie waarin u als kind meer verantwoordelijkheid kreeg dan goed voor u was;
  • de gevolgen van een kindertijd waarin u (bijvoorbeeld door lichamelijke, psychische, sociale problemen van uw ouders) onvoldoende gezien werd;
  • zingevingsproblematiek;
  • problemen in uw relatie/gezin/vriendschappen, waaronder seksuele en opvoedingsproblemen. Zo nodig en met uw toestemming zal ik uw partner/gezinslid vragen mee te komen;
  • een negatief zelfbeeld, faalangst, perfectionisme;
  • aanpassingsproblemen bij een veranderde situatie, bijvoorbeeld bij het verlies van een dierbare, gezondheid, werk, vitaliteit.

De manier waarop we zullen omgaan met uw vraag zal altijd in overleg met u zijn.

 

Specialisaties

Naast mijn werk als eerstelijnspsycholoog en GZ-psycholoog ben ik gespecialiseerd in gedragstherapie (Acceptance and Commitment Therapy: ACT,  en cognitieve gedragstherapie). Daarnaast is het begeleiden van mensen met een chronische ziekte (of hun naasten) een extra aandachtsgebied. Ook ben ik gespecialiseerd in EMDR (Eye Movement Desensitization Reprocessing).

 

Methodieken

In mijn individuele behandelingen maak ik vaak gebruik van de reguliere technieken uit de cognitieve gedragstherapie en ACT. Mindfulness, positieve psychologie en  (zelf)compassie  zijn eveneens regelmatig onderdeel van mijn werkwijze. Zo nodig pas ik EMDR of imaginaire exposure toe,  technieken voor traumabehandeling. 

 

ACT groep

Mijn ervaring is dat ACT in groepsverband een zelfversterkend effect heeft. Ik begeleid dan ook al jarenlang met veel plezier de groepscursus Voluit Leven, bedoeld voor mensen die een waardevoller leven willen leiden. Zie voor verdere informatie het kopje Voluit leven.

 

Coaching

Op eerdere werkplekken heb ik ervaring opgedaan in het coachen van professionals in de gezondheidszorg, zoals huisartsen en psychologen. Zie kopje coaching.