Kwaliteit en klachtenregeling

Als eerstelijnspsycholoog en GZ-psycholoog ben ik lid van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP).

 

Ik ben gebonden aan de ethische regels die in de beroepscode staan. Hieronder vallen bijvoorbeeld geheimhouding en kwaliteitseisen die aan de eerstelijnspsycholoog/GZ-psycholoog worden gesteld. Een controle door middel van visitatie aan mijn praktijk hoort ook bij het op peil houden van de kwaliteitseisen.

 

Heeft u klachten over de behandeling dan hoor ik dat graag zo snel mogelijk. Mocht u na bespreking van uw ongenoegen toch nog ontevreden zijn wendt u zich dan tot de LVVP voor bemiddeling. Een klachtenreglement is, als u dat wilt, beschikbaar. Desgewenst kunt u ook mijn kwaliteitsstatuut inzien.

 

Meer informatie
Wanneer u meer wilt weten over de beroepsorganisaties waar ik lid van ben kunt u kijken op de volgende websites:

www.lvvp.nlwww.vgct.nlwww.nvpo.nlwww.acbsbene.nl,  www.emdr.nl