Privacy

Omdat de reguliere mail makkelijk te hacken is maakt u - zodra u bent ingeschreven - gebruik van een patiënten portaal waar binnen wij veilig met elkaar kunnen mailen. Ook kunnen er op die manier bestanden (zoals vragenlijsten, informatie, huiswerk) worden uitgewisseld. Ik verzoek u met klem geen gebruik te maken van reguliere mail. Ik zal uit veiligheidsoverwegingen niet reageren op mails die via de reguliere mail binnenkomen.

 

Deze werkwijze is conform de privacywetgeving AVG (Algemene verordening Gegevensbescherming).

 

Tijdens het intakegesprek vraag ik toestemming aan u voor een aantal zaken die essentieel zijn voor de behandeling. Zoals bijvoorbeeld het noteren van relevante gegevens, toestemming om gericht te overleggen met uw verwijzer, bereidheid vragenlijsten in te vullen, et cetera. Toestemming is niet voor alle aspecten van de verklaring noodzakelijk voor de behandeling. Hier krijgt u toelichting over tijdens het intakegesprek.

 

Een privacyreglement is hier te downloaden.