Niet nakomen afspraak

Wilt u als u verhinderd bent de afspraak tenminste 48 uur van te voren telefonisch afzeggen via voicemail of sms: op nummer 06-40143277; niet via mail of app. Het weekend telt daarbij niet mee.

 

Wanneer u op een maandag om 9 uur een afspraak wilt afzeggen dient u dat dus de donderdag eraan voorafgaand uiterlijk voor 9 uur te doen. Anders worden de kosten van het consult, ongeacht de reden van afzegging, in rekening gebracht. Zorg die ik niet lever kan ik immers niet declareren.

 

Er bestaat altijd de mogelijkheid om de afspraak via (beeld)bellen te laten doorgaan.