Kosten

De kosten voor een psycholoog zijn in 2024 ondergebracht in de basisverzekering van uw zorgverzekering. Uw verzekeraar verrekent de kosten eerst met het jaarlijks verplichte  eigen risico van €385 (soms hoger als u dit zelf vrijwillig heeft aangepast). Ik heb met alle zorgverzekeraars contracten.

 

Niet alle klachten waarvoor u hulp zoekt, worden vergoed vanuit de basisverzekering. Niet vergoed worden werkproblemen, “enkelvoudige” aanpassingsproblemen, coachingsvragen en relatieproblemen (al  zijn er enkele zorgverzekeraars die vanuit hun aanvullend pakket wel vergoeding geven; vraagt u dit na!). U kunt hiervoor wel behandeling krijgen, maar dit wordt gezien als niet verzekerde zorg.

 

De kosten voor een gesprek van 45 minuten zijn €125,00 wanneer het niet verzekerde zorg betreft. Ook het eerste consult wordt in rekening gebracht. Klik hier voor het overzicht van de tarieven 2024: Tarievenlijst psychologische hulp 2024.pdf

 

Zorgprestatiemodel

Vanaf 2022 is het zogenaamde zorgprestatiemodel in werking getreden. Dat betekent dat u, bij verzekerde zorg, op het declaratieoverzicht van uw zorgverzekeraar kunt zien uit welke zorgprestaties uw behandeling heeft bestaan. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de verschillende typen consulten, bijvoorbeeld in een diagnostiekconsult en een behandelconsult. Een eerste gesprek, het intakegesprek, is een diagnostiekconsult en duurt in principe een uur. Een vervolg diagnostisch consult duurt drie kwartier. Een behandelconsult duurt ook drie kwartier. Wanneer consulten uitlopen zullen de kosten oplopen. Mijn intentie is volgens geplande tijd te werken.