Wachttijden september 2023

Aanmeldingswachttijd  (tijd tussen aanmelding en intake) 11 weken.        

Behandelingswachttijd (tijd tussen intake en behandeling) 4 weken.

 

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijst-bemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 7 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 5 weken vanaf de intake is gestart.

Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de zogenaamde Treeknormen).